Doelstelling 

Primair is het doel van de stichting is het begeleiden en ondersteunen Nederlandse deelnemers aan de tweejaarlijkse World Police & Fire Games.
Aansluitend al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Daarnaast het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de organisaties van Politie, Brandweer, Koninklijke Marechaussee, Gevangeniswezen, Ambulance en Douane in Nederland en tevens het bevorderen van de onderlinge wereldwijde contacten middels deelname aan de World Police & Fire Games.